Psykolog Vibeke Høegh-Krohn

IMG_3494

Psykologspesialist Vibeke Høegh-Krohn

Vibeke Høegh-Krohn er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2000. Hun er spesialist i klinisk psykologi NPF i 2008, med fordypning i samfunnspsykologi. Hun har to-årig videreutdannning i klinisk voksenpsykologi fra Institutt for Aktiv Psykoterapi (2007) og i klinisk arbeidspsykologi NPF (2015). Høegh-Krohn har arbeidet i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste for grunnskole og videregående skole (PPT), i rusfeltet (Bergensklinikkene) og som psykolog for voksne mennesker med alvorlig somatisk sykdom (Haukeland Universitetssykehus). Medlem av Norsk Psykologforening.

Arbeidsområder: utredning og behandling for voksne med lette til moderate psykiske lidelser (angst, depresjoner), bistand ved samtaler når du står i vanskelige livssituasjoner eller plages av negative tanker og følelser som virker inn på hverdagen din (for eks. brudd, kriser, stress/utbrenthet, langvarig bekymring/grubling). 

Behandlingstilnærming er i hovedsak forankret i kognitiv atferdsterapi. 

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Psykologtilbudet drives uten offentlig refusjonsordning. Utgifter til utredning og behandling dekkes av klienten selv, behandlingsforsikring eller arbeidsgiver. Frikort kan ikke benyttes. 

Kontaktinformasjon:

Tel. 905 11 668

vibeke@fanapsykoterapisenter.no