Psykolog Thor Ove Asbjørnsen (avtalespesialist)

thorove

Psykologspesialist Thor Ove Asbjørnsen

Thor Ove Asbjørnsen er utdannet i 1986, og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning voksne. Han har bred erfaring både som privatpraktiserende psykolog og fra voksenpsykiatrien. Han har arbeidet i mange år ved Haukeland sykehus ved Psykiatrisk klinikk som sjefpsykolog, og blant annet ledet Dagavdelingen ved Psykiatrisk klinikk i flere år. Han har etter dette vært seksjonsleder ved Kronstad DPS, seksjon Årstad. Han er utdannet gruppeanalytiker ved Institutt for Gruppeanalyse. 

Asbjørnsen har også drevet behandling av par og familier. I tillegg har han lenge vært engasjert i behandling av mennesker i kriser. Han har bred erfaring i traumefeltet og spesielt i metoden EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) . Asbjørnsen er sertifisert veileder innenfor EMDR.

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom psykolog Thor Ove Asbjørnsen og Kronstad DPS, slik at de fleste av hans pasienter kommer derfra. Det er derfor liten kapasitet og lang ventetid for pasienter som henvises fra andre enn Kronstad DPS.

Psykolog Asbjørnsen har avtale med Helse Vest og HELFO, og det betales kun egenandel ved utredning og behandling.

Kontaktinfo:

Telefon: 484 35 415

thor@fanapsykoterapisenter.no

Sentrale linker: www.emdrnorge.com og www.emdr.com