Psykolog Melanie Young

fullsizerender-16

Psykologspesialist Melanie Young

Melanie Young er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 1990 og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Siden avsluttet studie har hun vært stipendiat ved UiB, jobbet i familievernet, PPT, rusfeltet og har sin lengste praksiserfaring fra psykisk helsevern for barn og unge, med hovedvekt på foreldreveiledning. De siste årene har hun spesialisert seg som parterapeut og jobber med ulike relasjonsbaserte terapeutiske samtaler.

Melanie Young har videreutdanning i flere foreldreveiledningprogrammer (COS – tilknytningsbasert Circle of Security, De Utrolige Årene og PMTO), har innføringsseminar i kognitiv terapi, og parterapeut ut fra Gottman og emosjonsfokusert metode.

Melanie Young kommer opprinnelig fra England og har gjerne terapeutiske samtaler på engelsk.

Psykologpraksisen drives uten avtale med Helse Vest eller HELFO. Det innebærer at man ikke trenger henvisning fra lege.

Medlem i Norsk Psykologforening (NPF)

Kontaktinformasjon:  

melanie@fanapsykoterapisenter.no

Tlf: 92310152