Psykolog Kristin Hauge

(Norsk – Español)

Kristin Hauge er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen, og uteksaminert i 1999. Hun har erfaring med utredning og behandling av eldre og voksne i poliklinikk og døgnavdelinger, samt med pedagogisk/psykologisk arbeid i videregående skole. Hovedvekt har vært på utredning av demens og lærevansker, med tilhørende rådgiving til pårørende, helsepersonell og skoler. Jobber nå i Helse Bergen sin avdeling for rusmedisin.

Medlem av Norsk Psykologforening.

Ved Fana Psykoterapisenter har hun privatpraksis onsdagskvelder fra kl. 16:00, med allmennpraktisk tilnærming og rådgiving til pårørende.

Información en castellano:

Psicóloga con experiencia. Tiene horas disponibles para pacientes de tercera edad, adultos y jovenes. Horario: Miercoles a partir de las 16:00.

Kontaktinformasjon:

kristin.hauge@fanapsykoterapisenter.no

Telefon: 41329145