Psykolog Kari Skudal Ullaland

Kari Skudal Ullaland er utdannet psykolog i Bergen i 2000. Hun er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i samfunnspsykologi.

Hun har jobbet som skolepsykolog ved PPT Fana, og som helsestasjonspsykolog ved Nesttun helsestasjon. Hun jobber nå som «lavterskelpsykolog» ved PPT Fana.

Hun har hatt privatpraksis siden 2007. De første årene jobbet hun ved Psykologkontoret Nesttun, og siden 2011 har hun vært tilknyttet Fana Psykoterapisenter.

Hun jobber bl.a. som freelancer for Psykologbistand og for Studentenes Psykiske Helsetjeneste (SPH).

Hun jobber med barn, ungdom og voksne, og med foreldreveiledning. 

Hun har en to-årig videreutdanning i kognitiv terapi, og COS-utdanning. COS er et foreldreveiledningsprogram basert på tilknytningsteorier.

Psykologpraksisen drives uten avtale med Helse Vest eller HELFO. Dette innebærer at man ikke trenger henvisning fra lege.

Psykologen er tilstede mandager og tirsdager. 

Kontaktinformasjon:

Tel. 958 39 558

kari@fanapsykoterapisenter.no