Psykiater Tor Jacob Moe

Tor Jacob Moe er utdannet lege fra Groningen og Uppsala i 1967. Han har vært spesialist i psykiatri siden 1973. 

1967-1969 Distriktslege

1969-1972 Psykiatriska Kliniken, Akademiska Sjukhuset Uppsala

1972-1987 Overlege Psykiatrisk Klinikk, Haukeland Universitetssykehus

1987-1997 Avdelingsoverlege Avd. for sosialmedisin, Det norske Radiumhospital

1997-2003 Avdelingsoverlege Psykiatrisk Klinikk, Haukeland Universitetssykehus

2003-2012 Overlege NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

1969-2014 Undervisning av medisinske studenter

Erfaringsområder:

Kriser ved alvorlig sykdom hos pasient og pårørende

Alderspsykiatri: reaksjoner ved demens hos pasienter og pårørende

Behandling av personer med kroniske sykdommer og deres pårørende

Undervisning, ledelse

Tjenesten drives uten offentlig driftstilskudd og refusjonsordning. Pasienter dekker utgifter knyttet til utredning og behandling selv. Man kan ikke benytte frikort. Man trenger derfor ikke henvisning fra lege.

Kontaktinformasjon:

tjmoe@fanapsykoterapisenter.no