Psykolog Kjell Ottar Bjørnevoll (avtalespesialist)

bilde

Psykologspesialist Kjell Ottar Bjørnevoll

Kjell Ottar Bjørnevoll er utdannet i 1972 og spesialist i klinisk psykologi NPF siden 1978. Han hadde de første årene som psykolog ulike roller som behandler og leder innen rusfeltet og PPT. Han etablerte i 1988 Fana Psykologsenter – forløperen til Fana Psykoterapisenter – og har siden drevet privatpraksis i Bergen, og han har bred erfaring med ulike typer psykiske vansker. Han nar i hovedsak behandlet voksne, men også ungdom. Individualterapi er den vanligste behandlingsmetoden, men par-behandling tilbys ved behov. Bjørnevoll har de senere årene spesialisert seg på utredning og behanldling av traumer og ulike belastningslidelser. Han har bl.a. spesialisert seg på behandlingsmetoden EMDR. 

Bjørnevoll har i flere år hatt bistilling som universitetslektor ved Universitetet i Bergen. Han har gjennomført Norsk Psykologforenings 2-årige veilederutdanning, og har veiledet både psykologistudenter og psykologer.

Bjørnevoll har arbeidet som sakkyndig for barneverntjenesten og Bergen tingrett. Han har også vært sakkyndig meddommer.

Bjørnevoll har avtale med HELFO og tar vanlig egenandel. 

Kontaktinformasjon:

Tel. 918 64 387. Bruk helst SMS eller e-post.

kjell.ottar.bjornevoll@fanapsykoterapisenter.no

Sentrale linker: www.emdrnorge.com og www.emdr.com