Psykiater Inger Marie Waage (avtalespesialist)

bilde_Inger_Marie

Psykiater Inger Marie Waage

Inger Marie Waage er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 1990. Hun har arbeidet som allmennlege før hun startet videreutdanning i psykiatri i 1997. Hun er godkjent spesialist i psykiatri.

Waage har erfaring som spesialist        fra allmenn-psykiatrisk poliklinikk, allmenn-psykiatrisk sengepost, spesialisert sengepost for pasienter med stemningslidelser og fra alderspsykiatri. Fra mai 2009 har hun hatt avtalehjemmel i psykiatri og drevet egen spesialistpraksis.

Hun har innføringsseminar i kognitiv terapi og er også godkjent veileder i kognitiv terapi.

Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Inger Marie Waage og Kronstad DPS, Helse Bergen, som innebærer at hun er forpliktet til å motta en andel av pasientene fra henvisninger som er sendt til Årstad allmennpsykiatriske poliklinikk. Dette medfører at det er begrenset inntak av pasienter som er henvist på ordinær måte.

Ettersom Waage har avtalehjemmel, betales det kun ordninær egenandel ved utredning og behandling, og frikort kan benyttes når egenandelstaket er nådd. Egenandel må betales kontant. Skriftlig henvisning fra lege må foreligge.

Kontaktinformasjon:

Vi ønsker å unngå spam, så ved sending av mail tilføyer du  fanapsykoterapisenter.no etter @

Tel. 924 12 652

inger.marie.waage@