Psykolog Hilde Marie Osen (avtalespesialist)

 

20161110_091837

Psykologspesialist Hilde Marie Osen (Avtalespesialist).

Psykolog Hilde Marie Osen (Avtalespesialist).

Barn og ungdom.

Hilde Marie Osen er født og oppvokst i Namsos. Utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen 1992. Vært Spesialist i klinisk psykologi siden 2001.

Hilde Marie Osen er spesialist i klinisk psykologi med fordypning barn og unge. Hun har behandlet barn og ungdom med psykiske lidelser i ulike sammenhenger i Spesialisthelsetjenesten, Helse Bergen; 1996 som Fagansvarlig ved Osheim Behandlingsheim for barn, et langtids behandlingstilbud for barn med alvorlige utviklingsforstyrrelser og omsorgstraumer. Deretter tre år ved Akutt og intermediær post for ungdom.  Fra 2003 til 2011 som Seksjonsleder ved konsultasjonstjenesten, et spesialteam innen barnepsykiatri med målgruppe barn innlagt ved sykehusets somatiske avdelinger, fortrinnsvis Barnesykehuset Helse Bergen.

Hilde Marie Osen har betydelig erfaring med barn og ungdom med utviklingstraumer. Somatisk sykdom. Ulike smertetilstander og familier i livskriser. Psykologspesialist Osen har bred kompetanse innen traumefeltet. Er EMDR terapeut og EMDR veileder.

Hilde Marie Osen har driftsavtale med Helse Vest og Helfo. Behandling av barn og unge er derfor uten honorar/ egenandel fram til fylte 18 år. Det forutsettes at henvisning er fra lege, psykolog eller leder i Barneverntjenesten.

Det er inngått samarbeidsavtale mellom psykologspesialist Hilde Marie Osen og Klinikk Psykisk Helsevern for Barn og Unge i Helse Bergen. Avtalen er for tiden knyttet opp mot Barne- og ungdomspsykiatrisk Poliklinikk på Fjell (BUP Øyane).

Kontaktinformasjon:

Telefon: 458 06 490

Telefontid: alle dager mellom 1200 og 1300.

hilde.marie.osen@fanapsykoterapisenter.no