Hvem er vi?

Vi er til sammen 11 fagpersoner som er tilknyttet senteret, dvs. 8 psykologspesialister, 2 psykiatere og 1 sykepleier som er spesialist i sexologisk rådgivning.

I menyen over kan du se en presentasjon av den enkelte fagperson. Her vil du blant annet finne informasjon om behandlingstilbud, egenandel, ventetid, kontaktinformasjon, o.l.

Spesialistene som har avtale med HELFO (offentlig drifstilskudd og avtalehjemmel) er i menyen merket med «(avtalespes.)»