Om Fana Psykoterapisenter

Fana Psykoterapisenter består av 11 spesialister innen psykologi, psykiatri og sexologisk rådgivning. Senteret har også en kontormedarbeider med telefontid for generelle henvendelser og spørsmål (mandager mellom kl. 10.00 – 12.00). 

4 av spesialistene – tre psykologer og en psykiater – har driftsavtale med Helse Vest og refusjonsordning fra HELFO. Dette betyr at du som pasient betaler en egenandel fastsatt av det offentlige, og at du kan benytte frikort om du har dette. Barn og unge under 18 år, er gratis. Ønsker du et utrednings- og behandlingstilbud hos en av avtalespesialistene, må det sendes henvisning fra lege. Hos behandlere med offentlig driftsavtale må det påregnes ventetid. Denne varierer fra behandler til behandler, men er vanligvis på noen måneder og opptil ett år. 

5 av våre psykologspesialister, 1 psykiater og 1 spesialist i sexologisk rådgivning, driver sine praksiser uten offentlige tilskudd. Legehenvisning er ikke nødvendig hos disse, og du kan selv ta direkte kontakt med behandleren for timeavtale. Ventetid er kortere enn hos våre spesialister med offentlig refusjonsordning. Siden tjenestene drives uten offentlige tilskudd, kan man ikke benytte frikort og klienter må dekke utgifter knyttet til utredning og behandling selv eller via behandlingsforsikring.

Vi gjør oppmerksom på at vi ønsker at legehenvisninger stiles til den enkelte behandler og ikke generelt til senteret.

Nærmere informasjon finner du under presentasjonen av den enkelte fagperson.

Behandlerne ved senteret driver ikke akutt-beredskap. Personer som har behov for akutt-hjelp i forbindelse med psykologiske kriser og/eller sliter med alvorlige selvmordstanker oppfordres til å ta kontakt med lokalt hjelpeapparat/nødtjeneste (din fastlege eller legevakt). Bor du i Bergen kan du også ta kontakt med Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt (tel. 55 56 87 54). Du kan også ringe felles, nasjonalt legevaktnummer: 116117. Er du mellom 15 og 30 år og er redd for at du er i ferd med å utvikle en alvorlig psykisk lidelse, kan du ta kontakt med lavterskeltilbudet TOPS sin vakttelefon 55988585 i Bergen (betjent mellom 09.00 og 15.00 på hverdager). 

Se ellers også www.mentalhelse.no – Hjelpetelefonen 116 123